fbpx

Veteran`s stories

Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus, kus raske haavatasaamise järel õpivad noored mehed ja naised uuesti elama või ka lihtsalt lahingujärgse stressiga toime tulema. Lihtsalt ja lihtsat ei ole tegelikult sellistes lugudes midagi.
Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi president

Eesti iseseisvus ei teki ega püsi iseenesest, vaid seda tuleb iga päev luua meie riigi kaitsevõimet ja rahvusvahelist koostööd arendades. Veteranid on rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Eesti vabaduse eest võidelnud sõdurid ja vigastatud sõjamehed, kes on auga ära teeninud kogu ühiskonna toetuse. Eesti on oma sõdureid saatnud 19 aasta jooksul Horvaatiasse, Liibanoni, Bosniasse, Kosovosse ja Kesk-Aafrika Vabariiki. Meie sõdurid on võidelnud Iraagis ja Afganistanis, turvanud laevaliiklust Adeni lahel ja osalenud treeningmissiooni raames Mali armee ülesehitamisel. Eesti sõdurid on olnud liitlaste seas kõrgelt hinnatud kõikjal, kuhu teenistus neid on viinud.

Inimesed, kellelt oodatakse valmisolekut anda Eesti julgeoleku nimel suurim võimalik ohver, vajavad ennekõike Eesti ühiskonnalt kinnitust, et nende panus on hädavajalik, oodatud ja tunnustatud. Ühiskondlik toetus ja hoolimine aitab veteranidel ning nende lähikondsetel elada üle pingelisi ja intensiivseid perioode.

Eesti veteranipoliitika eesmärk on tekitada tänastes ja tulevastes kaitseväelastes kindlustunnet, et ühiskond hoiab ja aitab neid ning nende lähedasi juhul, kui abi peaks vaja minema. Sotsiaalsete tagatiste rakendamisel on peamisteks sihtgruppideks teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud, vigastada saanud kaitseväelased ja nende perekonnaliikmed. Tänaseks on välja kujunenud heal tasemel rehabilitatsiooni- ja toetussüsteem. Vigastada saamise korral on seadusandlike tagatistega loodud kaitseväelastele vajalikud tingimused materiaalseks toimetulekuks ja ümberõppeks, samuti on tagatud ravi- ja rehabilitatsiooniteenused.

Lisaks tegeleb riik täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamisega kõikidele veteranidele, et teenistusest lahkunud kaitseväelased saaksid sujuvamalt naasta tsiviilellu ja tööjõuturule. Samuti aidatakse kõigil veteranidel soetada kodu, tagades eluasemelaenu sissemakse käenduse ning tagatakse suurem tegevteenistuspension rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest.

I wish to donate

The donations of the charity campaign go to the Estonian Society of Wounded Soldiers

We thank the major sponsors and sales partners

We thank the sponsors and partners