fbpx

Eesmärk

Täname Sinilille suursponsoreid

Eestvedajad

Alates 2014. aastast viib Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega läbi Sinilillekampaaniat, mis on tihedalt seotud veteranipäeva tähistamisega 23. aprillil.

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing on veteranide asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on Eesti vigastatud võitlejate heategevuslik sotsiaalhoolekanne, nende omavahelise sidususe suurendamine ja igakülgne abistamine. Ühing koondab Eesti kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, kes on saanud vigastada teenistusülesannete täitmisel Eestis või väljaspool Eesti piire.

Ühing korraldab heategevusprojekte ning toetab vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust. Taastusravi valdkonna tugevdamine kogu ühiskonnas on üks põhilisi ühingu toetuse sihte, sest nii saavad paremat tuge ka meie vigastatud võitlejad.

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu kohta loe lähemalt siit

 

Meiega liitunud brändid, kes soovivad anda kogukonnale tagasi:

Augustsabbe.com (Sabbe Fashion OÜ): Kasuta E-poes koodi “Sinilill” ja saad 15% ostult allahindlust ning 10% Sinu ostusummalt kannab Sabbe Fashion OÜ otse vigastatud võitlejate ühingule.

 

Naiskodukaitse on Kaitseliidu naisorganisatsioon, mille eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisse. Naiskodukaitsjad saavad osaleda sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse üksustesse. Olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda, koolitades nii oma liikmeid kui ka elanikke väljaspool organisatsiooni. Naiskodukaitse juhtmõte on lihtne – riigikaitse laia käsitluse kohaselt on riigikaitses koht igale naisele ning naisorganisatsioonina suudetakse riigikaitse valdkonda kaasata ka paljud sellised naised, kes muidu päris kindlasti kõrvale jääksid. Kõiki neid naisi ühendab üks – tahe vabatahtlikult panustada riigikaitsesse.

Naiskodukaitse tegemiste kohta loe lähemalt siit. 

Soovin annetada

Heategevuskampaania tulu läheb Eesti Vigastatud Võitlejate ühingule, mille kaudu toetame Eesti veterane.

Täname suursponsoreid ja müügipartnereid

Täname sponsoreid ja partnereid