ANNETUSED

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing toetab sinilillesümboolika müügiga kogutud annetustest veterane ja nende lähedasi. Lisaks toetab ühing tervisespordi edendamist ja taastusravi valdkonna tugevdamist kogu ühiskonnas, sest nii saavad paremat tuge ka meie vigastatud võitlejad.

Esimene heategevuskampaania veteranide toetuseks leidis aset 2014. aasta aprillis.photo-3

Esmakordne kampaania oli üle ootuste edukas. Vaid kahe nädalaga koguti üle Eesti eelkõige sinilille rinnamärkide müügiga 67 967 eurot Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikule vigastatud veteranidele vajaliku kõnniabiseadme, antigravitatsiooni tehnoloogial põhineva linttrenažööri ostuks. Annetuste maht võimaldas kliinikul lisaks laia kasutusvõimalusega kõnniabiseadmele soetada ka teisi taastusraviseadmeid, mis on abiks kõigile kliiniku patsientidele.

 

2015. aastal suunati sinilillesümboolika müügist kogutud annetused Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele vajaliku kõnniroboti ostuks. Selja- ja peaaju kahjustuste tõttu tekkinud halvatuse raviks vajaliku moodsa kõnniroboti ostuks koguti 100 235 eurot. Enamus annetusi koguti sinilillemärkide müügist, kokku osteti märke 50 000 ringis.

 

2016. aasta kevadest on seatud eesmärgiks toetustegevuste ja abisaajate ringi veelgi laiendada. Sinililletoodete müügiga kogutakse annetusi Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kes toetab vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi ning spordi- ja õppetegevust. Lisaks toetab ühing eri projekte, mis aitavad kaasa taastusravi valdkonna tugevdamisele ja vaimse tervise praktikate edendamisele kogu ühiskonnas, sest nii saavad paremat tuge ka meie vigastatud võitlejad.

Kolmandat korda toimunud Sinilillekampaania õnnestumisele aitas kaasa üle 400 Naiskodukaitse vabatahtliku, korraldati ligi 60  temaatilist üritust üle Eesti ning laieneti ühe populaarse üritusega ka Brüsselisse. Kampaania käigus koguti annetusi Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule ligi 82 000 euro ulatuses.

Kogutud annetustega toetas ühing Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskust lihasjõutreeningu seadme soetamist ja Eesti Füsioterapeutide Liidul nende eriala spetsialistide koolituste korraldamist. Veel toetas ühing MTÜ Peaasjad tegevust noorte vaimse tervise teemade kaasaegsel ja avatul käsitlemisel,  panustades eelkõige noorte e-nõustamise ja koolitusvõimaluste arendamisse.

 

2017. aasta kevadel koguti sinilillesümboolika müügist saadud tuluga pea 75 000 eurot, mis suunati lisaks vigastatud veteranide toetamisele Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks,  Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale basseini pääsuks invalifti soetamiseks ja  MTÜ Peaasjad tegevuse toetamiseks.

 

2018. aastal aitab sinilillesümboolika müügist kogutav tulu lisaks vigastatud veteranide toetamisele rajada Tapa linnas välitrenažööride ala, soetada Tartu Ülikooli Kliinikumile ja Rakvere Haiglale taastusravi seadmeid ning toetada MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel.

Heategevuskampaaniat viivad läbi MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing ja Naiskodukaitse

Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ (registrikood 80364584)
Aadress: Lõkke 4, Tallinn / Kontakt: sinilill.ee@gmail.com / Telefon: +372 55 922 290

RINNAMÄRK + KÄEPAEL VETERANIDE TOETUSEKS!

+372