Sinilillejooks

Heategevuskampaania „Anname au!“ tunnustab tervislikke eluviise ja kutsub kõiki Eestimaa inimesi liikuma ning läbi tervisespordi andma au neile meestele ja naistele, kes on rahvusvahelistel operatsioonidel Eesti julgeoleku eest seisnud.

2018. aasta aprillikuus peetakse Sinilillejooksu juba viiendat  korda andmaks au Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele. Rajale on oodatud kõik soovijad, nii tegevväelased kui tsiviilisikud ning seda igas vanuses.

 

FB-sinilill-960x960-tallinn

Sinilillejooksu pikkus on 3,2 km. Lisaks jooksule on võimalik igal soovijal end proovile panna, sooritades enne jooksu kõikidele tegevväelastele kohustuslik 2017. aasta üldfüüsiline test (ÜFT):

  • toenglamangus kätekõverdused
  • selililamangust istesse tõusud
  • 3,2 km jooks (vajalik jooksule eelregistreerimine)

Iga osaleja saab hiljem endale Kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse Sinilillejooksu diplomi koos oma testi tulemustega. Diplomit on võimalik hiljem kodus välja printida. Kõiki võitjaid autasustatakse unikaalse sinilillemedaliga.

Jooksul osalemine eeldab vähemalt 2 euro suuruse annetuse tegemist, selle eest saab iga jooksja rinda veteranide toetussümboli – sinilille. Saadud tulu annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kes suunab annetused vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevuse toetamisele ning taastusravi valdkonna tugevdamisse kogu ühiskonnas.